… dnes je 14. 7. 2020. Svátek slaví Karolína. Teď už budete vědět, proč vaše dítě pláče!

Why Cry | Analyzátor pláče | Jak to funguje | Problematika pláče | Studie o vývoji | Výhody a reference


WhyCry - Analyzátor pláče

Proč je důležité porozumět a přeložit pláč dítěte?

Účelem správného porozumění dítěti je, aby rodiče novorozenců rozpoznali důležité stránky vývoje dítěte během několika prvních měsíců jeho života a chápali, že chování rodičů v době růstu dítěte je velmi důležité pro jeho intelektuální a citový vývoj. To může být ve skutečnosti posíleno tím, že matka nebo otec budou schopni rozpoznat potřeby a pocity dítěte od počátečního stádia. Taková pozornosti rodičů vyvolá v dítěti příjemné pocity a jeho mozek bude vytvářet více neuronových spojů, které v kojenci posílí pocit bezpečí a budou rozvíjet jeho duševní schopnosti.

Hned od narození začíná vaše dítě růst a vyvíjet se. Dítě se rodí s méně než třetinovou kapacitou mozku, než jakou bude mít v dospělosti, ale již od porodu je možné pozorovat, že mozková kůra a celý nervový systém se bude vyvíjet velmi rychle. Během této etapy jsou založena příslušná ústrojí pro příjem, zpracování a manipulaci s podněty a vjemy obklopujícími dítě. Takové podněty a vjemy zahrnují zvuky, vůně, kontakt s okolím a také dojmy, které dítě přijímá prostřednictvím emocí přivozených vztahem s rodiči.

Žít pro kojence znamená napouštět se dojmy a emocemi z prostředí kolem sebe, to je základní faktor, který určuje další vývoj mozku.

Zkušenosti a dojmy, které dítě prožívá a vnímá, budou regulovat budoucí shodné podněty na větší či menší stupeň a postupně vytvoří protkanou nervovou síť, což vede k formování mozku a jeho aktivity.

Na základě emocionální odezvy, kterou dítě obdrží, může dojít buď k pomalé a všeobecné nervové činnosti, což by se stalo v případě nedostatku podnětů a emocí, anebo naopak může dojít k rychlému vývoji částí nervového systému, a to v případě přijímání kladných podnětů a příjemných dojmů.

Běžně je vývoj centrální nervové soustavy dokončen během prvních šesti měsíců života, ve vzájemné závislosti s psychomotorickým vývojem.

Vztah dítěte k jeho okolí bezpochyby záleží na interakcích rodičů během několika prvních měsíců života dítěte a je rozhodujícím faktorem jak pro jeho intelektuální vývoj, tak pro jeho základní znaky osobnosti.

Je důležité, aby se rodiče naučili naslouchat emocionálním výrazům dítěte. Je to bezpochyby mocná neverbální forma komunikace. Řeč těla, výraz ve tváři a pláč jsou jediné prostředky, kterými dítě může vyjadřovat emocionální inteligenci během nejdůležitějšího období vývoje jeho nervového systému.

Emocionální inteligence se může rozvíjet od prvních dnů života dítěte, pokud rodiče dovedou správně určit, co dítě cítí. Dítě se to bude snažit vyjádřit vlastním způsobem, pomocí ukazování, zvuků, pláče… Pokud si rodiče správně vyloží, co jejich dítě v které chvíli cítí, jeho mozek bude vytvářet více nervových spojení a podněcovat tak jeho inteligenci.

Objednejte Analyzátor pláče WhyCry na našem webu online


Vědecké studie podporující tyto teorie

Výsledky nejnovějších vědeckých studií ukazují, že inteligence dítěte se vskutku do velké míry vyvíjí během několika prvních měsíců jeho života. Doktor Peter Huttenlocher, neurolog na Univerzitě v Chicagu, jako první potvrdil hojnost spojů mezi nervovými buňkami zvanými synapse v mozku novorozence. Dokázal, že dítě se začíná učit od prvního dne života. Počet spojů mezi synapsemi se během prvních týdnů života prudce zvyšuje, jsou totiž podporované dojmy, které dítě vnímá a přijímá. Všechno, co dítě vidí, slyší a cítí vytváří synapse mezi buňkami. Mozek roste. Dokladem toho je skutečnost, že v prvním měsíci života se obvod hlavy novorozence zvětší v průměru o 3.6 cm a během druhého měsíce o dalších 2.1 cm.

Pomocí testu zvaného pozitronová tomografie /PET/ jsou specialisté schopni sledovat, jak se mozek dítěte vyvíjí a funguje. Pořízené snímky ukazují, které části mozku jsou aktivní a které ne.

Doktor Harry Chugani, pediatr na Univerzitě Wayne State v Detroitu, získal mnohé dokazující výsledky pozitronovou tomografií mozku řady dětí, které byly po narození opuštěny. Tito novorozenci, o které nebylo dobře postaráno, vykazovali plaché a introvertní chování, jak doktor Chugani pozoroval na PET snímcích. Na mozku například byly viditelné tmavé skvrny v zónách, které jsou odpovědné za pocity a emoce, což je známkou toho, že tyto oblasti nebyly nikdy aktivovány. Tomografické testy naproti tomu odhalily, že děti vyrůstající v prostředí plném pozornosti a citů žádné skvrny na mozku nemají, protože ty jsou vyplněny příjemnými zážitky a pocity.

Podle Barryho Lestera, profesora na Univerzitě Brown v Providence, Rhode Island, specializujícího se na psychologii novorozenců, je pozornost vůči emocionálním a fyzickým potřebám dítěte velmi důležitá hned od počátku, jelikož přímo souvisí s budoucím rozvojem intelligence. Doktor Lester věří, že inteligence dítěte, o které je pečováno a kterému je nasloucháno, bude o 25 % vyšší v porovnání s dítětem, o nějž pečováno není, a také IQ opečovávaného dítěte bude o deset bodů vyšší, než kdyby vyrůstalo v normálních podmínkách.

Objednejte Analyzátor pláče WhyCry na našem webu online