… dnes je 14. 7. 2020. Svátek slaví Karolína. Chcete podpořit emocionální a inteligenční rozvoj vašeho dítěte?

Why Cry | Analyzátor pláče | Jak to funguje | Problematika pláče | Studie o vývoji | Výhody a reference


WhyCry - Analyzátor pláče

Proč děti pláčou a co nám tím sdělují?

Dítě je konečně doma a rodiče si ho mohou po mnoha měsících čekání začít užívat. Dětský pláč ale často kalí jejich štěstí, způsobuje stres a je také první zkouškou, kterou rodiče musejí projít. V prvním týdnu života děti skoro nepláčou, ale od druhého týdne brečí stále častější. Nezoufejte si, děti prostě pláčou ze stejného důvodu, proč dospělí mluví: aby něco sdělili, jen s tím rozdílem, že jejich jazyk je ještě univerzální. Plačící dítě se vám může zdát nesnesitelné a rozčilovat vás, ale pamatujte si, že je to pro ně jediná forma komunikace. Dítěti nejde o to otravovat a rozčilovat své rodiče, jednoduše jim dává najevo své potřeby a pokud pláče bez ustání, má to svůj důvod. Abychom plačící dítě mohli utišit, je nezbytné znát důvod pláče. Rodiče běžně používají metodu “pokus a omyl” a po čase bezpochyby dovedou rozpoznat, co se s dítětem děje, podle pláče a zvuků, které vydává.

Rodiče by se měli snažit přijít na důvod pláče v klidu, jinak se situace může změnit v začarovaný kruh, ve kterém na sebe rodiče a dítě navzájem přenášejí svoji nervozitu. Není třeba cítit se provinile nebo neschopně. Naštvaní nebo zneklidnění rodiče nebudou schopni své dítě řádně stimulovat a nebudou mu moci dát, co potřebuje. Proto se rodičům doporučuje vyhledat odbornou pomoc, když cítí, že to nezvládají. Níže je uvedeno několik praktických rad, jak se nenechat zcela vyvést z míry:

Je důležité, aby rodiče rozuměli tomu, co se jim dítě snaží sdělit; nejlépe již od prvního dne. To je základem správného podněcování a pozornosti, které dítě potřebuje.

Objednejte Analyzátor pláče WhyCry na našem webu online


Záchvaty intenzivního pláče

Denní záchvaty intenzivního pláče postihují dvě z deseti dětí ve věku od tří týdnů do tří měsíců. Nebývá snadné je utěšit, někdy pláčou až do časných ranních hodin. Takovým záchvatům se celkem běžně říká „kolikové“. Ale co jsou zač? A hlavně co je způsobuje?

Výrazem „tříměsíční kolika” se označuje dlouhé období, během kterého dítě bez přestání pláče, aniž by k tomu mělo zřejmý důvod. Skoro vždycky to souvisí se střevními potížemi. Zažívací problémy opravdu mohou zapříčinit dětský pláč. Když novorozeně často pláče, bývá to přisuzováno nadýmání a větrům (slovo kolika pochází z řeckého kolon, což znamená tlusté střevo). Proto byl na pláč dítěte až donedávna podáván anýz nebo odvary proti nadýmání, které zmírňují bolest břicha a tiší tak i pláč.

Podle doktora T. Berryho Brazeltona, známého amerického pediatra a autora knihy Znalosti dítěte (vydáno v nakladatelství Paidós, 1989), děti při pláči polykají velké množství vzduchu, což může zapříčinit bolest břicha, to je však spíš jeden z důsledků pláče, nikoliv důvod. Původ střevních potíží může být v plně nevyvinutém zažívacím ústrojí (nedostatek peristaltických a análních pohybů ve střevech znemožňuje vytlačení stolice nebo větrů), v alergii nebo nesnášenlivosti některých složek kravského mléka přidávaného k mléku mateřskému či instantnímu, anebo možná ve špatných stravovacích návycích jako například moc rychlé kojení či příliš malý otvor v dudlíku na láhvi. Takovéto příčiny by nicméně koliku způsobovaly jen v malém procentu případů.

Co tedy způsobuje koliku během období kojení? Proč většina dětí pláče koncem dne dlouze a hlasitě, k zoufalství a zděšení svých rodičů? A proč je tak složité je utěšit?

Specialisté se nemohou shodnout a vypadá to, že pro záchvaty intenzivního neexistuje jen jeden jediný důvod. Podle doktorů T. Berryho Brazeltona a Ernesta Sáeze Péreze, ředitele pediatrie v univerzitní nemocnici v Getafe v Madridu a autora knihy Co nám říkají, když pláčou (vydal Temas de Hoy) je pravděpodobné, že kolika je výsledkem působení okolního prostředí a fyziologických a povahových příčin, kterým se nevyspělé dítě neumí přizpůsobit.

Mezi těmito příčinami hraje zásadní roli nadměrná stimulace. Podle uznávané teorie dvojice doktorů Brazeltona a Péreze koliku způsobuje uvolnění tenze nahromaděné v dítěti během celodenního přijímání podnětů. Proto se záchvaty pláče objevují pozdě večer. Nervový systém dítěte je stále nevyvinutý a přijaté dojmy (hlasy, zvuky, světla, doteky, atd.) je postupně přetíží a naplní natolik, že ke konci dne vyjádří své pocity jediným způsobem, který zná: pláčem. Záchvat pláče v podstatě funguje jako vypouštěcí ventil, a proto ho lze vnímat pozitivně. Je ovšem třeba se pokusit odhalit, zda je opravdu důvodem pláče nadměrná stimulace. Stačí, když budou rodiče pozorovat řeč těla svého dítěte a jeho pláč, aby dle stupně tolerance dítěte mohli podněty omezit a učinit záchvaty dětského pláče co nejméně traumatické.

Bylo pozorováno, že děti s nervózní povahou, které snadno vzruší jakýkoliv podnět, často trpívají tímto typem koliky. Přístup rodičů má také vliv, protože pokud si z dané situace zoufají, mohou svoji nervozitu přenést na dítě, a dostat se tak do začarovaného kruhu.

Objednejte Analyzátor pláče WhyCry na našem webu online